Tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Hợp Hưng năm học 2015-2016

Tháng Tư 18, 2016 9:04 chiều

Tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Hợp Hưng năm học 2015-2016

IMG_0415

TẬP THỂ, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN

IMG_0419

TỔ VĂN PHÒNG

IMG_0395

GIÁO VIÊN TỔ MẪU NHÀ TRẺ

IMG_0402

GIÁO VIÊN TỔ MẪU GIÁO

IMG_0397

GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO BÉ

IMG_0409

GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

IMG_0411

GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO LỚN

IMG_0400

 TỔ DINH DƯỠNG