Ban giám hiệu trường Mầm non Hợp Hưng năm học 2015 – 2016

Tháng Tư 18, 2016 8:58 sáng

Ban giám hiệu trường Mầm non Hợp Hưng năm học 2015 – 2016

     

 IMG_0393 Chức vụ

 + Hiệu trưởng: Phạm Thị Sơn -Trình độ chuyên môn: Đại học phụ trách – Phụ trách chung – Trực tiếp phụ trách: Công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch và tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyển sinh.

 + Phó hiệu trưởng: Mai Thị Dinh – Trình độ Cao đẳng phụ trách chuyên môn, trực tiếp chỉ đạo, kí duyệt kế hoạch giảng dạy của giáo viên trong ngày trong tuần.