Thơ: Em yêu nhà em

Tháng Tư 23, 2016 2:24 chiều

Chẳng đâu bằng chính nhà em

Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo

Có nàng gà mái hoa mơ

Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong

2016-04-14 08.19.22

Có bà chuối mật lưng ong

Có ông ngô bắp râu hồng như tơ

Có ao muống với cá cờ

Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có đầm ngào ngạt hương sen

Ếch con học nhạc dế mèn ngâm thơ

2016-04-22 14.42.30

Dù đi xa thật là xa

Chẳng đâu vui được như nhà của em

2016-04-22 14.42.00