Thơ: Bàn tay cô giáo

Tháng Tư 23, 2016 2:08 chiều

 

20160422_151622

Bàn tay cô giáo

Tết tóc cho em

Về nhà mẹ khen

Tay cô đến khéo

20160422_151722

Bàn tay cô giáo

Vá áo cho em

Như tay chị cả

Như tay mẹ hiền

20160422_151702

Hai bàn tay cô

Dạy em múa dẻo

Hai bàn tay cô

Dạy em đến khéo

20160422_151747

 

 

 

Cô dắt em đi

Trên đường tới lớp

Đường đẹp quê hương

Đường dài đất nước