Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON HỢP HƯNG

Địa chỉ: Thôn Vụ Nữ – xã Hợp Hưng,  huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà : Phạm Thị Sơn– Chức vụ: Hiệu Trưởng